Qanun, əsasnamə və əmrlər

 1. Təhsil Qanunu
 2. Orta ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı
 3. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları
 4. Təhsil təlim tərbiyə müəssisələrinin rəhbər inzibati təsərrüfat tədris köməkçi və digər işçilərinin tutduqları vəzifə ilə yanaşı ixtisasları üzrə dərs yükü pedaqoji iş aparmaları haqqında Normalar
 5. OİTM-nin TƏLƏBƏLƏRİNİN DÖVLƏT ATTESTASİYASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ
 6. Tələbələrə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi qaydası NK
 7. Yeni Qaydalar 2017 Orta ixtisas
 8. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında
 9. OİTM-nin nümunəvi nizamnaməsi
 10. OİTM-də fənn fənnbirləşmə komissiyaları haqqında Əsasnamə
 11. OİT üzrə ixtisasların Təsnifatı
 12. OİT pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi qaydası
 13. OİDTM-nin şöbələri haqqında Əsasnamə
 14. OİDTM-nin pedaqoji şurası haqqında Əsasnamə
 15. Dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil haqqını ödəməkdən azad edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərancamı
 16. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil olmuş və Azərbaycan Respublikasının azadlığı suverenliyi və ərazi bütövlüyü
 17. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası
 18. AOİTM-i tələbələrinin köçürülməsi tələbələr sırasından xaric edilməsi və bərpa olunması akademik məzuniyyət alması və təkrar kursda saxlanılması haqqında Əsasnamə
 19. AOİTM-i tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə