Dövlət standartları, təhsil proqramları

 1. Ailə və ev təhsili 
 2. Aqronomluq 
 3. Arxiv işi və kargüzarlıq 
 4. Baytarlıq 
 5. Bədən tərbiyəsi və idman 
 6. Fiziki tərbiyə müəllimliyi 
 7. İnstrumental ifaçılıq (alət üzrə) 
 8. Kitabxana və informasiya təminatı 
 9. Məktəbəqədər təlim tərbiyə 
 10. Meşə və meşə park təsərrüfatı 
 11. Muhasibat uçotu 
 12. Musiqi müəllimliyi 
 13. Peşə təlimi 
 14. Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar-gigiyena 
 15. Təsviri incəsənət müəllimliyi 
 16. Texnologiya müəllimliyi 
 17. Turizm və onun təşkili 
 18. Ətraf muhitin qorunması