Tyutor

  1. Hacızadə Sevinc

  2. Əsədullayeva Azərim

  3. Abbasova Aytən

  4. Mahmudova Sevin