Tyutor

  1. Hacızadə Sevinc İkrət 

  2. Əsədullayeva Azərim Azər 

  3. Hüseynova Türkan Arif

  4. Mahmudova Sevin İlyas

  5. Hüseynova Ramilə Arif
  6. Qənbərov Şamil Tahir 
  7. Kərimli Leyla Polad 
  8. Əhmədli Samiyə Seymur
  9. Bəhmənzadə Nazpəri Kamil