Əmrlər

  1. İmtahan qərargahının yaradılması barədə əmr 
  2. «Xususi karantin rejimi dövründə ali ve orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədris prosesinin təşkilinə dair Təlimatın təsdiq edilməsi barədə  
  3. “Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili barədə  
  4. “Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə  
  5. Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən təhsilmüəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə  
  6. Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair əlavə tədbirlər barədə- 2 Noyabr