Astara Pedaqoji Kollecinin tələbələrinin ekskursiyyası

Kollecin «Meşə və meşəpark təsərrüfatı » və «Aqranomluq » ixtisasında təhsil alan tələbələrin Astara Çay MMC -yə ekskursiyyası baş tutmuşdur.

Gələcəkdə təcrübələrin, laboratoriya işlərinin ,praktik dərslərin keçirilməsi üçün Astara MMC ilə iki tərəfli muqavilənın bağlanılması nəzərdə tutulmuşdur