Astara Pedaqoji Kolleci tələbələrinin ekskursiyası

14 may 2019-ci il tarixində Astara Pedaqoji Kollecinin «Turizm və onun təşkili» ixisasında təhsil alan tələbələrin ulu öndər Heydər Əliyev mərkəzinə və Diyarşunaslıq müzeyinə ekskursiyyası baş tutmuşdur.

Ekskursiyya zamanı tələbələrimiz fikir mubadiləsi apararaq tariximizlə daha yaxından tanış olmuşlar.